Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Zabezpieczenie przeciwpożarowe i...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 31.961.220,83 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 31.961.220,83  PLN

Umowa o dofinansowanie projektu: 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu

Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego,
a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń.

Partnerstwo: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego był Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu były 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymały 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział w projekcie.

Wsparcie, jakie uzyskała Gmina Wólka w ramach projektu:

W ramach projektu zakupiony został nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Świdniku Dużym Pierwszym. W piątek 27 października 2017 r. Wójt gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz druhowie z OSP Świdnik Duży Pan Sławomir Poręba i Pan Dariusz Bednarczyk odebrali kluczyki do nowej SCANII N321/P360 4X4. Wartość nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego: 872 070,00 zł

Pojazd posiada również bogate wyposażenie m.in: średni zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego LUKAS, zestaw do ratownictwa medycznego, dwie pilarki spalinowe, pilarkę tarczową do betonu i stali, przenośny agregat prądotwórczy, pompę pływającą, dwie motopompy szlamowe, cztery aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu, drabinę nasadkową jak też przenośny maszt oświetleniowy.

Jak zapewniają strażacy, nowy pojazd zapewni szybszy dojazd na miejsce zdarzenia, bardziej efektywne prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych jak też szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Powrót