Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L,...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L

Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L

Nr i nazwa działania: RPO 5.5 Transport lotniczy
Nr konkursu: PK/RPOWL/5.5/2009
Projekt kluczowy znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL na lata 2007-2013r RPO WL nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/1/2009
Umowa o Dofinansowanie nr: PK/09-UDA-RPLU.05.05.00-06-001/10-00-0477.
 
Wartość całkowita ogółem, a zarazem koszty kwalifikowalne: 2 527 595,42 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 387 500,00 PLN
Beneficjent Ostateczny: grupa docelowa uzyskująca korzyści z projektu to mieszkańcy miejscowości Świdnik Duży i Gminy Wólka.
 
Opis działań: Inwestycja obejmowała przebudowę ciągu dróg gminnych nr 106115L i nr 106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49 w gminie Wólka. Drogi pozostały drogami lokalnymi (klasa dróg L) o prędkości projektowanej 40km/godz., kategoria ruchu- KR1. Przebudowa dróg miała na celu dostosowanie ich do przenoszenia obciążeń do 100 KN/oś. Powierzchnia jezdni na przebudowanym odcinku wynosi 9916,00m2. Długość przebudowanego odcinka wynosi 1777,49m.
Powrót