Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Regionalny Program Operacyjny... Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L

Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L

Działanie: 5.5 Transport lotniczy
Nr konkursu PK/RPOWL/5.5/2010
Projekt kluczowy znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL na lata 2007-2013r RPO WL nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/5/2010.
 
Okres realizacji zadania: 2011 rok. 
 
Całkowita wartość projektu ogółem, a zarazem koszty kwalifikowalne projektu to 2 246 819,19 PLN, kwota dofinansowania z EFRR 1 335 000,00 PLN.
 
Beneficjent ostateczny: grupa docelowa uzyskująca korzyści z projektu to mieszkańcy miejscowości  Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały i Gminy Wólka.
 
Skrócony opis działań: Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 106104L w miejscowości Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+651,00 w gminie Wólka. Droga pozostała drogą lokalną (klasa dróg L) o prędkości projektowanej 40km/godz., kategoria ruchu- KR1. Długość odcinka wynosiła 1651,00m.
 
 
Powrót