Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

  • Budowa sieci kanalizacyjnej w Turce w pasie drogi 1533
  • Budowa, przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Świdniku Małym
  • Budowa placu zabaw w miejscowości Turka os. Borek
  • Budowa placu zabaw w miejscowości Rudnik
  • Wyposażenie nowego szkolnego zespołu tańca ludowego w Świdniku Małym Gmina Wólka
  • Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości
  • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Turce (II etap)

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013