Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  • Partycypacja w planowaniu przestrzennym
  • Samorząd otwarty na przedsiębiorców

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój