Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole Stokrotka w...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole Stokrotka w Sobianowicach, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Przedszkole Stokrotka w Sobianowicach, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12

Tytuł projektu: STOKROTKA w Sobianowicach 7

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Sobianowic w okresie do 30.06.2015 roku.

Celem szczegółowym projektu było zwiększenie infrastruktury edukacyjnej w Przedszkolu Samorządowym w Turce oraz wzrost potencjału rozwojowego w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego zajęć, dodatkowych i specjalistycznych 20 dzieci z terenu Gminy Wólka do dnia 30.06.2015r.

Grupa docelowa: 20 dzieci (20 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Sobianowicach w wieku 3-4 lat (10 chłopców i 10 dziewczynek).

Całkowita kwota projektu: 619 599,20  PLN

Wartość Dofinansowania:526 659,32  PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Przedszkole Stokrotka w Sobianowicach oczywiście nadal funkcjonuje i się rozwija. Przedszkole usytuowane jest w pięknym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscu- budynek Szkoły Podstawowej w Sobianowicach.

Położony w znacznej odległości od ulicy pośród wielu drzew głównie klon, lipa, jesion, dąb. Ogród wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do zabaw i wszechstronnych ćwiczeń ruchowych dzieci.

Sala przedszkolna jest wszechstronna, funkcjonalna, przytulna i bezpiecznie urządzona. Wyposażona w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw. Każdy oddział posiada własną szatnię, łazienkę i sanitariaty.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. W przedszkolu panuje życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy.

W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe: logopedia, język angielski, rytmika, zajęcia teatralno-taneczne oraz zajęcia plastyczne.

Kadra nauczycielska przedszkola bardzo chętnie współpracuje z rodzicami włączający rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola poprzez -warsztaty dla dzieci i rodziców, zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców, koło teatralne dla rodziców, uroczystości z udziałem rodziców,  wycieczki oraz pikniki.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel obsługowy stanowią zespół chętny do pracy. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, nie brakuje w codziennej pracy humoru. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku.

Kontakt:
Samorządowe Przedszkole w Turce
Filia w Sobianowicach – STOKROTKA
Sobianowice 32a
20-258 Lublin

znajdziesz nas na:


https://www.facebook.com/222turka/

Powrót