Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Program Operacyjny Kapitał Ludzki Modernizacja przedszkoli w...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Modernizacja przedszkoli w Łuszczowie, Pliszczynie, Sobianowicach i Świdniku Małym

Modernizacja przedszkoli w Łuszczowie, Pliszczynie, Sobianowicach i Świdniku Małym

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.07.2014 r. do 31.10.2014 r.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy 6 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w gminie Wólka poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 31.10.2014.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Poprawa standardów oferty edukacyjnej w 6 oddziałach przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w okresie do 31.10.2014 poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci 3-5 letnich
  2. Poprawa infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 6 oddziałach przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci 3-5 letnich, w okresie do 31.10.2014
  3. Poprawa infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 5 oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych poprzez modernizację placów zabaw do możliwości i potrzeb dzieci 3-5 letnich, w okresie do 31.10.2014

Grupa docelowa to 6 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Wólka, w których gmina posiada następującą liczbę miejsc odział 1 i 2 SP w Łuszczów po 15 miejsc, oddz. 3 i 4 SP Pliszczyn po 15 miejsc, oddz. 5 SP Sobianowice 20 miejsc, oddz. 6 SP Świdnik Mały 21 miejsc.

Całkowita kwota projektu: 522 683, 10 PLN

Wartość Dofinansowania: 522 683, 10 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót