Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole Tęczowy Zakątek w...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Przedszkole Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Nr projektu: POKL.09.01.02-06-032/12
 
Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 
Numer i nazwa Działania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
Okres realizacji projektu: Od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.
 
Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 15 dzieci w wieku 3-4 lat w Świdniku Małym w okresie do 31.07.2014 roku.
 
Celem szczegółowym projektu było zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 31.07.2014 roku i zwiększanie potencjału rozwojowego 15 dzieci do 31.07.2014 roku, oraz zwiększenie zaangażowania 30 rodziców w edukację i wychowanie przedszkolne dzieci do 31.07.2014 r.
 
Grupa docelowa: 15 dzieci (15 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym w wieku 3-4 lat (9 chłopców i 6 dziewczynek).
 
Całkowita kwota projektu: 530 517,54 PLN
 
Wartość Dofinansowania: 491 219,95 PLN
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Oprócz tego odbywają się zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30-16.30. Opiekę nad dziećmi sprawują dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela. Do dyspozycji dzieci są dwie przestronne sale, w których odbywają się zajęcia. Ponadto dzieci korzystają również z przedszkolnej szatni oraz z toalety. Nowy plac zabaw oraz dwa boiska pozwalają na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
 
Kontakt:
Przedszkole "Tęczowy Zakątek" w Świdniku Małym
Świdnik Mały 39
Tel. 502 473 659

znajdziesz nas na:

 
 
Aktualności Tęczowy Zakątek - Kliknij tutaj
Powrót