Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Program Operacyjny Kapitał Ludzki Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego

Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Z dniem 21 stycznia 2014 roku Gmina Wólka przystąpiła do realizacji projektu  pt. ”Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego” Do realizacji projektu włączyły się 3 partnerskie Gminy: Piaski, Gorzków i Spiczyn a także Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej Katarzyna Sieńko.

Liderem projektu zostało Stowarzyszenie Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności.

Celem głównym projektu była poprawa współpracy jednostek samorządu i organizacji pozarządowych.

Działania w ramach zadań projektu przewidywały:

  • szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli NGO i JST oraz mieszkańców Gmin,
  • model partycypacyjny,
  • wdrożenie standardów współpracy JST i NGO w partnerskich Gminach,
  • ujednolicenie i upowszechnienie standardów na Szlaku Jana III Sobieskiego w tym
    spotkania robocze i konferencje.

W ramach projektu realizowany był Program Inicjatyw Najmniejszych (PIN). Celem Głównym Programu PIN było zwiększenie roli grup nieformalnych/mieszkańców we współpracy JST i NGO na Szlaku Jana III Sobieskiego.

W programie mogły brać udział grupy składające się z 3 osób zamieszkałych na terenie gmin Szlaku Jana III Sobieskiego, a inicjatywy realizowane w ramach programu musiały mieć charakter lokalny, o dużym znaczeniu dla mieszkańców i spraw wspólnych. Przykładowo: wspólna przestrzeń, wspólna sprawa dla rozwoju dzieci jak np. sport, zajęcia aktywizacyjne,  wspólna sprawa dla udziału w życiu osób starszych. Grupy mogły liczyć na dofinansowanie projektów o wartości 1,5-2 tys. zł.

Grupa docelowa: Projekt skierowany był do mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów 6 Gmin Szlaku Jana III Sobieskiego ( Wólka, Piaski, Gorzków, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice).

Okres realizacji projektu: do 30 czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót