Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje Program Operacyjny Kapitał Ludzki E- edukacja w Szkole Podstawowej im....

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

E- edukacja w Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie

E- edukacja w Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W 2009 roku wnioskodawca Szkoła Podstawowa w Pliszczynie realizowała Projekt (miękki) pod nazwą „E-edukacja @ w Szkole Podstawowej im Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie” – podnoszenie kompetencji nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupa docelowa: przeszkoleni nauczyciele

Wartość Dofinansowania: 186 877,07 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót