Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Chwytaj szansę

Chwytaj szansę

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Numer i nazwa Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej
 
Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 
Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji projektu: od 2008 r. do 2013 roku
 
Wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
 
Całkowita kwota projektu:
 
Rok 2008 łączna kwota projektu - 73 354,24 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 65 651,24 PLN, wkład własny - 7 703 PLN
Rok 2009 łączna kwota projektu -  116 007,50 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 103 815,95 PLN, wkład własny - 12 191,55 PLN
Rok 2010 łączna kwota projektu -  180 845,90 PLN, dofinansowanie z EFS i budżetu państwa - 161 957 PLN, wkład własny - 18 988,90 PLN
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powrót