Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje NFOŚiGW WFOŚiGW Bezpieczne usuwanie i...

NFOŚiGW WFOŚiGW

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wólka w 2018r.

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wólka w 2018r.

Gmina Wólka informuje, że realizacja zadania pn.”Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wólka w 2018” jest dotowana na podstawie umowy nr 128/2018/D/OZ z dnia 22.05.2018r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Powrót