Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje NFOŚiGW WFOŚiGW Bezpieczne usuwanie i...

NFOŚiGW WFOŚiGW

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wólka w 2017 r.

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wólka w 2017 r.

Gmina Wólka informuje, że realizacja zadania pn.”Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wólka w 2017” była dotowana na podstawie umowy nr 109/2017/D/OZ z dnia 26.04.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 73,5% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 36,75% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 36,75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Powrót