Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje NFOŚiGW WFOŚiGW Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych...

NFOŚiGW WFOŚiGW

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Świdnik Duży.

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Świdnik Duży.

Gmina Wólka informuje, że realizacja zadania pn.”Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Świdnik Duży” była dotowana na podstawie umowy nr 362/2015/D/OP z dnia 15.10.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania nie przekracza 50%  kosztów kwalifikowanych zadania.  

Powrót