Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje-old Tęczowy Zakątek

Tęczowy Zakątek

Tęczowy Zakątek

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od 01.08.2012 roku w Świdniku Małym funkcjonuje przedszkole dla dzieci w wieku 3-4 latka,
a powstało dzięki unijnemu dofinansowaniu.
 

Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym

Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Nr projektu: POKL.09.01.02-06-032/12

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Działania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.08.2012 r. do 31.07.2014r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 15 dzieci w wieku 3-4 lat w Świdniku Małym w okresie do 31.07.2014 roku, natomiast celem szczegółowym projektu będzie zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 31.07.2014 roku
i zwiększanie potencjału rozwojowego 15 dzieci do 31.07.2014 roku, oraz zwiększenie zaangażowania 30 rodziców w edukację i wychowanie przedszkolne dzieci do 31.07.2014 r.

Grupa docelowa: 15 dzieci (15 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym
w wieku 3-4 lat (9 chłopców i 6 dziewczynek).

Zajęcia oferowane w Tęczowym Zakątku :

  1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

  1. realizacja podstawy programowej

  2. zajęcia artystyczne

  3. zajęcia z rytmiki

  4. zajęcia z nauki języka angielskiego

  1. Najmłodszy pływak – nauka pływania dla dzieci i rodziców.

  2. Wystawa prac plastycznych podczas Pikniku Rodzinnego.

 

Całkowita kwota projektu:

530 517,54 PLN

Wartość Dofinansowania:

491 219,95 PLN

Tęczowy Zakątek