Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekty i inwestycje-old Edukacja sześciolatków

Edukacja sześciolatków


Projekt zrealizowany w okresie 01.10.2012–30.11.2012 przez Gminę Wólka w formie wspierania realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Realizacja szkolnych programów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej.

PRZYJAZNA EDUKACJA 6 – LATKÓW

Zrealizowane zadanie polegało na promocji korzyści wynikających z wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym na terenie Gminy Wólka.


Terenem realizacji zadania publicznego były:


1. Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce
2. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
3. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
4. Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
5. Szkoła Podstawowa w Łuszczowie


Założone rezultaty:
1. Wzrost wiedzy rodziców nt. korzyści nauki wczesnoszkolnej dzieci
2. Zmiana świadomości dotyczącej roli matek w wychowaniu i opiecenad dzieckiem
3. Integracja środowiska lokalnego wokół szkół i przedszkoli
4. Zainteresowanie dzieci nauką szkolną
5. Podniesienie umiejętności nauczycieli
6. Zwiększenie roli rady rodziców w działalnościplacówek.Załączniki: