Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Informacja o zbierających zużyty...

Gospodarka i środowisko

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady rolnicze

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady rolnicze

18.12.2019
Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit d, e, f ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U.  z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) Urząd Gminy Wólka zamieszcza  informacje dotyczące odpadów:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. W PSZOK gromadzone są odpady komunalne w sposób selektywny obejmujące następujące frakcje: papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe. PSZOK mieści się pod adresem: plac k/ boiska Orlik w osiedlu Borek dz. nr 2306 w m. Turka. PSZOK prowadzi Gmina Wólka.
 
Uwaga!
Od 1 stycznia 2020 r. PSZOK świadczyć będzie usługi w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00. W przypadku, gdy dzień świąteczny wypada w sobotę dniem odbioru odpadów komunalnych będzie poprzedzający dzień roboczy.
 
 
Odpady rolnicze
 
EastEco Daniel Czyżak: ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 www.easteco.pl
(folie rolnicze- po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej)
 
REMONDIS Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in.  z działalności rolniczej. Są to m.in.: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin. Koszt wywozu zależy od ilości zebranego odpadu (do 1 tony wynosi 2.90 zł/kg, zaś powyżej 1 tony jest to 1.50 zł/kg). Minimalna ilość jednorazowego transportu wynosi 500 kg, dlatego  zaleca się zbiórkę większej ilości odpadów w ustalonym miejscu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z firmą pod nr tel.: +48 501 230 542.
 
PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC: Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, prowadzi działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu:  folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej). Odbiorca wystawia kartę przekazania odpadu. Mile widziany transport we własnym zakresie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel.:+48 691 122 383
 
Lub – Eko- Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych tel. 502636439
 
Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna - folia odpadowa (niezanieczyszczona) tel. 817520646
 
P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - opony rolnicze tel. 691370360
 
Opony
 
Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999,
(transport we własnym zakresie, opony ciężarowe- bezpłatnie, samochodowe- 100 zł/tona)
 
Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016 (transport we własnym zakresie, opona ciężarowa i osobowa- 100/tona, rolnicza- 300/tona)
 
Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387
337 (opona motocyklowa- 0,50 zł/ sztuka, pozostałe- osobowe, dostawcze- 2 zł/ sztuka, osobowe średnica- maks. 1,5m, 0,5 m szerokości, opony z samochodów ciężarowych, sprzętu rolniczego, budowlanego- ustalenia indywidualne)
 
Odpady mechaniki pojazdowej
 
Eko Prim Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, www.ekoprim.pl
(tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)
Powrót
infoicon Baza przedsiębiorcy
Baza przedsiębiorcy
Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby być widoczni na stronie www.wolka.pl prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza
infoicon Projekt
infobox
Gmina Wólka Bierze udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"
infoicon Mikroporady
Kącik Przedsiębiorcy
Kącik Przedsiębiorcy