Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Badania natura 2000

Gospodarka i środowisko

Badania natura 2000

Badania natura 2000

08.10.2019
W związku z realizacją projektu pn.: "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych" POIS.02.04.00-00-0191/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informuję, że na terenie Państwa Gminy będą prowadzone inwentaryzacje przyrodnicze.
Powrót