Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko STRATY SUSZOWE 2018

Gospodarka i środowisko

STRATY SUSZOWE 2018

STRATY SUSZOWE 2018

15.06.2018
Informacja na temat możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.
Urząd Gminy Wólka uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą. Wzory wniosków można otrzymać w urzędzie Gminy Wólka lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wólka pokój nr 23. IIp.
 
Do wniosku należy dołączyć:
  1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nie poniesionych i poniesionych,
  2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.
 
Wniosek należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR.
 
Powrót