Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Projekt Postaw na biznes !

Gospodarka i środowisko

Projekt Postaw na biznes !

Projekt Postaw na biznes !

17.10.2017
Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw i Fundacja Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Postaw na biznes !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O PROJEKCIE

Projekt „Postaw na biznes !” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 11.3 Rozwój Przedsiębiorczości na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. 

CELE

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego w powiecie lubartowskim, świdnickim, łęczyńskim i radzyńskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) o 40 nowopowstałych przedsiębiorstw i zatrudnienia o 48 nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku nabycia przez 50 osób niezbędnych instrumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, finansowe i niefinansowe).

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn)  powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jeden z powiatów: -lubelski, lubartowski, świdnicki, łęczyński i radzyński  i należących do przynajmniej jednej z grup:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety 
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotne 
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby odchodzące z rolnictwa planujące otworzyć własną działalność gospodarczą

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

OFERUJEMY

 • Szkolenia i doradztwo prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów i doradców 
 • bezzwrotne dotacje do 23 398,68 zł/os.
 • wsparcie pomostowe do 1350 zł brutto przez pierwsze 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w wysokości do 1100 zł brutto
 • materiały szkoleniowe

REKRUTACJA

 • Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.
 • Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu (http://www.eds-fundacja.pl/projekty/postawnabiznes/index.php) oraz w biurze projektu pod adresem ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001 (można złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem poleconym) lub przez osobę trzecią na adres biura projektu, do rąk własnych Specjalisty ds. logistyki i monitoringu).

Kontakt do biura projektu: 

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw

ul. T. Zana 38 (X piętro)

20-601 Lublin

Tel. +48 81 534 61 91

Fax +48 81 534 61 92

www.eds-fundacja.pl

Projekt „Postaw na biznes !”

Powrót
infoicon Baza przedsiębiorcy
Baza przedsiębiorcy
Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby być widoczni na stronie www.wolka.pl prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza
infoicon Projekt
infobox
Gmina Wólka Bierze udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"
infoicon Mikroporady
Kącik Przedsiębiorcy
Kącik Przedsiębiorcy