Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko INFORMACJA z dn. 27.02.2017

Gospodarka i środowisko

INFORMACJA z dn. 27.02.2017

INFORMACJA z dn. 27.02.2017

27.02.2017
W związku z zapytaniami mieszkańców w sprawie dopuszczalnych systemów ogrzewania na terenie Gminy Wólka informuję, iż § 51, ust. 9 Uchwały Rady Gminy Wólka Nr IX/52/07 z dnia 25.06.2007r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka,
na postawione pytanie odpowiada: „Ustala się następujące zasady obsługi sieciami infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w ciepło realizowane będzie z lokalnych kotłowni lub indywidualnych urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, ciekłe lub gazowe. Dla poprawy standardu obsługi cieplnej przewiduje się rozszerzenie zakresu zastosowania gazu dla celów grzewczych”. Jednocześnie informuję, iż w dniu 31 lipca 2015r. Rada Gminy Wólka podjęła uchwałę Nr XI.70.2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wólka, która zakłada redukcję emisji CO2 o 20% do roku 2020. 
Powrót
infoicon Baza przedsiębiorcy
Grafika - Człowiek trzymający telefon komórkowy
Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby być widoczni na stronie www.wolka.pl prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza
Projekt
Grafika - Osoba siedząca przy komputerze
Gmina Wólka Bierze udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"
Mikroporady
Logo
Kącik Przedsiębiorcy