Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Drogi

Komunikacja drogowa na terenie gminy Wólka oparta jest na:

  • jednej drodze krajowej przebiegającej przez gminę: nr 82,

  • jednej drodze wojewódzkiej przebiegającej przez gminę: nr 822,

  • ośmiu drogach powiatowych o łącznej długości ok. 24,3 km

  • dziewięćdziesięciu publicznych drogach gminnych o łącznej długości 77,164 km, z czego 49,2 km posiada nawierzchnię asfaltową. Wśród dróg gminnych nawierzchnię tłuczniową posiada blisko 25,5 km, a gruntową 2,464 km.

  • drogi wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przyjmuje się ok. 200 km.

Według stanu na koniec roku 2019 na terenie gminy Wólka znajdują się 678 punkty oświetlenia drogowego i ulicznego (wzrost w stosunku do 2018 r. o 25 szt.).

 

Powrót