Tutaj jesteś Gmina Wólka Oferta gminy

Oferta gminy

Władze samorządowe Gminy Wólka są otwarte na wszelkiego rodzaju inwestycje w gminie. Oferujemy tereny ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod działalność gospodarczą, usługową, handlową, przemysłową a także tereny o wysokich walorach krajobrazowych, agroturystycznych (dolina rzeki Ciemięgi). Tereny te znajdują się zarówno przy trasach wylotowych z Lublina, jak również w wielu innych atrakcyjnych miejscach. Dodatkową korzyścią dla potencjalnych inwestorów jest bliskość miast Lublin, Świdnik, Łęczna przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, składy, bazy.

Posiadamy również znaczną ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach całej gminy.
 
Podmiejski charakter tych miejscowości sprawia, że są one doskonałym miejscem do zamieszkania dla osób pracujących w ościnnych miastach, ceniących spokój i ciszę wiejskiego środowiska.
 
Jednocześnie zapewniamy wszelkiego rodzaju pomoc w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z przygotowaniem i realizacją ewentualnych inwestycji. Możliwe będą również zwolnienia podatkowe dla osób aktywnie wchodzących z inwestycjami na teren naszej gminy.

  1. Tereny o pow. 48 ha w Turce przeznaczenie pod: przemysł, składy, bazy, zakłady przemysłowe, hurtownie. Położone po obu stronach nowobudowanej drogi gminnej Turka - Łuszczów. Dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, telefonu. Własność prywatna.
  2. Tereny o pow. 36 ha w Łuszczowie, przeznaczenie: eksploatacja surowców mineralnych (wydobycie piasku). Własność prywatna.
  3. Tereny pod usługi turystyczne w m. Pliszczyn i Łysaków, przy projektowanym zbiorniku wodnym na rzece Ciemiędze. Realizacja zbiornika wchodzi do planu województwa lubelskiego po 2004 roku, powierzchnia lustra wody - 27,7 ha, objętość 499 tys. m3, średnia głębokość - 1,8 m. Media: sieć wodociągowa, elektryczna, telefoniczna, projektowana sieć kanalizacyjna. Własność terenu prywatna.