Tutaj jesteś Gmina Wólka Jednostki organizacyjne Przedszkola

Logówki Unijne

 Od 25.11.2013 roku w Łuszczowie funkcjonuje przedszkole dla dzieci w wieku 3-4 latka, a powstało dzięki unijnemu dofinansowaniu.

 

Przedszkole w Łuszczowie

Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Działania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.09.2013 r. do 30.06.2015r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 15 dzieci w wieku 3-4 lat w Łuszczowie w okresie do 31.07.2014 roku, natomiast celem szczegółowym projektu będzie zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 30.06.2015 roku  i zwiększanie potencjału rozwojowego 20 dzieci do 30.06.2014 roku, oraz zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację i wychowanie przedszkolne dzieci do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa: 20 dzieci (15 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Łuszczowie w wieku 3-4 lat.

Zajęcia oferowane w Przedszkolu w Łuszczowie :

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:
 1. realizacja podstawy programowej

 2. zajęcia logopedyczne

 3. zajęcia z nauki języka angielskiego

 4. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 

Całkowita kwota projektu:

578 620,32 PLN

Wartość Dofinansowania:

491 827, 27 PLN

 

 

 

Od 28.10.2013 roku w Pliszczynie funkcjonuje przedszkole dla dzieci w wieku 3-4 latka, a powstało dzięki unijnemu dofinansowaniu.

 

Przedszkole w Pliszczynie- Pliszka

Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Działania: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.09.2013 r. do 30.06.2015r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat w Pliszczynie w okresie do 31.07.2014 roku, natomiast celem szczegółowym projektu będzie zwiększanie jakości infrastruktury oświatowej do 30.06.2015 roku i zwiększanie potencjału rozwojowego 40 dzieci do 30.06.2014 roku, oraz zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację i wychowanie przedszkolne dzieci do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa:40 dzieci (25 miejsc przedszkolnych) z obwodu Szkoły Podstawowej w Pliszczynie
w wieku 3-4 lat.

Zajęcia oferowane w Przedszkolu Pliszka:

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:
 1. realizacja podstawy programowej

 2. zajęcia logopedyczne

 3. zajęcia taneczne

 4. zajęcia z nauki języka angielskiego

 5. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 

Całkowita kwota projektu:

647 084, 22 PLN

Wartość Dofinansowania:

572 971,59 PLN