Tutaj jesteś Gmina Wólka Jednostki organizacyjne Placówki oświatowe Szkoła Podstawowa im. Róży...

Placówki oświatowe

Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie


Dyrektor:
Elżbieta Purc

Dane Kontaktowe:
Kolonia Pliszczyn 100
20-258 Lublin


telefon:
81 751-08-58
faks:
81 751-08-58

e-mail:
pliszczyn@op.pl

strona internetowa:
www.sppliszczyn.superszkolna.pl


REGON 00115231500022
NIP 713-24-95-634

 


Informacje dodatkowe:

Dni, godziny przyjmowania interesantów: środa: 9.00-12. 30

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu: Monika Lichaczewska

 
Oferta szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych:

 • Piłka nożna/piłka siatkowa – SKS
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie II
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie II
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasie I
 • Koło plastyczne - kl. II
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w kl. V
 • Kółko matematyczne- kl. II
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -kl. III
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego w kl. VI
 • Dodatkowe zajęcia z języka polskiego w kl. IV
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas V-VI.
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów klasy IV - koło matematyczne.
 • Szkolny Klub Turystyczno-Regionalny „ Odkrywcy na rowerach”
 • Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla klasy VI - przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty
 • Zajęcia teatralne w języku angielskim/zajęcia wyrównawcze.
 • Koło teatralne "Płomyk"
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii

Godziny pracy świetlicy: 6.30-16.30

Historia szkoły: kilka ważnych dat

1914-1917- na terenie dworu w Pliszczynie funkcjonuje ochronka dla dzieci pracowników folwarku i mieszkańców Pliszczyna wyposażona przez właścicielkę folwarku Różę Kołaczkowską.

1917 ochronka zostaje przekształcona w Szkołę Ludową, ma jednego nauczyciela opłacanego przez rząd. Wszystkie inne potrzeby: cztery sale lekcyjne w oficynie dworskiej, zakwaterowanie nauczyciela i wyżywienie zapewnia dziedziczka.

1933/1934 Szkoła Ludowa na podstawie ustawy Ministerstwa W.R. i O.P. zostaje przekształcona w Szkołę Powszechną

1 września1999 r. rozpoczynamy naukę w nowym budynku szkolnym pod adresem kol. Pliszczyn 100

4 czerwca 2005 r. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie otrzymuje imię Róży Kołaczkowskiej

Poziom edukacji: szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi

 

 

Powrót