Tutaj jesteś Gmina Wólka Inwestycje Inwestycje w gminie Wólka Modernizacja drogi dojazdowej do...

Inwestycje w Gminie Wólka

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn

Przebudowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Pliszczyn na działce gminnej nr 915. Zmodernizowany został odcinek o długości 280 m.
W przetargu wzięło udział 4 oferentów, z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik. W dniu 26.08.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane.
Powrót