Tutaj jesteś Gmina Wólka Inwestycje Inwestycje w gminie Wólka Modernizacja systemu zaopatrzenia w...

Inwestycje w Gminie Wólka

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż w dniu 22.07.2019 r. została podpisana przez Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wólka Pani Agnieszki Grobelskiej umowa na realizację projektu „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III”.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przewiduje wymianę na istniejącej sieci wodociągowej 438 niesprawnych zasuw wodociągowych, 229 niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych w miejscowościach: Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka, budowę sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w południowej części gminy. Wartość dofinansowania wynosi blisko 3 mln zł.
logo
Powrót