Tutaj jesteś Gmina Wólka Inwestycje Inwestycje w gminie Wólka Dobre wieści dla naszych Mieszkańców

Inwestycje w Gminie Wólka

Dobre wieści dla naszych Mieszkańców

Dobre wieści dla naszych Mieszkańców

Są decyzje Wojewody Lubelskiego dot. rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112421L (ul. Świerkową) oraz drogą gminna nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka oraz rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy.
Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować, że w 24.05.2019r. wydana została przez Wojewodę Lubelskiego decyzja nr 8/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112421L (ul. Świerkową) oraz drogą gminna nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka w ramach projektu Mobilny LOF”. W ramach zadania wykonane zostanie długo oczekiwane rondo turbinowe przy wyjeździe z osiedla Borek oraz Park & Ride z miejscami postojowymi. Informujemy, że inwestycję prowadzić będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin. Następnym etapem realizacji będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane przez Generalną Dyrekcję, co nastąpić ma na przełomie maja i czerwca 2019r.
 
Ponadto niespełna miesiąc wcześniej (25.04.2019r.) wydana została przez Wojewodę Lubelskiego decyzja nr 6/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy w ramach projektu Mobilny LOF”. W ramach zadania wykonany zostanie Park & Ride z miejscami postojowymi oraz lewoskręt na drodze krajowej w stronę drogi gminnej nr 112470L. Dodatkowo po obu stronach drogi krajowej powstaną zatoki autobusowe wraz z chodnikami dla pieszych. Informujemy, że postępowanie przetargowe jest w trakcie rozstrzygnięcia. Inwestycja prowadzona będzie przez gminę Wólka.
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 
W dniu 20.05.2019r. przekazany został plac budowy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka”. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik oraz PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia ul. Dębowej, nowe chodniki dla pieszych oraz dodatkowe miejsca parkingowe. Dodatkowo zmianie ulegnie stała organizacja ruchu polegająca na zmianie lokalizacji pętli autobusowej. Zadanie podlega dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
 
Powrót