Tutaj jesteś Gmina Wólka Inwestycje Inwestycje w gminie Wólka Kolejna droga oddana do użytku

Inwestycje w Gminie Wólka

Kolejna droga oddana do użytku

Kolejna droga oddana do użytku

Informujemy Państwa, iż w dniu 18 czerwca br. odebrany został kolejny odcinek nowo wybudowanej drogi o łącznej długości 620 m.b. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi nr 112469 L w m. Łuszczów Drugi” została zrealizowana przy 50% udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całego zadania wyniosła 370 000 zł. Zakres prac objął między innymi:

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej  jezdni drogi gminnej nr 112469L o szerokości  5,0 m,

- wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem łamanym gr. 15 cm o szerokości 2x0,75 m,

- przebudowę zjazdów indywidualnych poprzez ich utwardzenie kruszywem łamanym gr. 15 cm,

- wykonanie zjazdów na drogi gminne wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie przepustu rurowego pod koroną drogi gminnej w km 0+198,73 o śr. 60 cm,

- przebudowę systemu odwodnienia poprzez wykonanie rowów przydrożnych otwartych,

- umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i energetycznych rurą dwudzielną.

 

Powrót