Tutaj jesteś Aktualności Wybory Parlamentarne 2015 Zarządzenie Nr 61.2015 Wójta Gminy...

Wybory Parlamentarne 2015

Zarządzenie Nr 61.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 5 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 61.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 5 października 2015 roku

06.10.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 25 października  2015 r. w następującym składzie:

 

 

1.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Łuszczowie Drugim 102:

1)  Pyła Marianna zam. Sobianowice 

2)  Rybka Paulina zam. Łuszczów Drugi

3)  Michalczyk Damian zam. Łuszczów Pierwszy

4)  Kuca Magdalena zam. Łuszczów Drugi

5)  Karwacki Paweł zam. Łuszczów Drugi 

6)  Zatorski Marek zam. Sobianowice

7)  Brodzik Bożena zam. Łuszczów Pierwszy

8)  Strug Agnieszka zam. Wólka

9)  Kotlarek Jolanta - osoba wskazana przez Wójta,

 

2.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Kolonii Pliszczyn 100 :

1)  Nieznaj Teresa zam. Sobianowice 

2)  Wawrzeńczyk Patryk zam. Świdnik Duży Pierwszy 

3)  Michalczyk Dawid zam. Łuszczów Pierwszy

4)  Opajdowska Iwona zam. Pliszczyn

5)  Jarosz Anna zam. Bystrzyca

6)  Szewczyk Danuta zam. Kolonia Pliszczyn

7)  Jakubas Monika zam. Łuszczów Pierwszy  

8)  Jóźwik Artur zam. Pliszczyn

9)  Pęcak Małgorzata  - osoba wskazana przez Wójta,

 

3.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Sobianowicach 32 :

1)  Kowalczyk Aleksandra zam. Sobianowice,

2)  Dąbrowska Katarzyna zam. Turka

3)  Skiba Iwona zam. Długie 

4)  Wójcik Marta zam. Łuszczów Pierwszy  

5)  Mamcarz Mateusz za. Łuszczów Drugi 

6)  Górska Urszula zam. Łysaków

7)  Romańczuk Dorota zam. Łuszczów Pierwszy

8)  Ewa Mazurek - osoba wskazana przez Wójta,

 

4.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4  z siedzibą w Świdniku Małym 39:

1)  Ogrodnik Agata zam. Sobianowice

2)  Łysiak Teresa zam. Świdnik Duży Pierwszy  

3)  Kisiel Regina zam. Świdnik Duży Pierwszy 

4)  Skwarzyńska Anna zam. Świdnik Mały

5)  Kalita Iwona zam. Łuszczów Drugi 

6)  Piszyk Wioletta zam. Wólka 

7)  Szewczyk Joanna zam. Łuszczów Drugi

8)  Powroźdnik Agnieszka zam. Turka ul. Bukowa

9)  Przech – Fus Agnieszka - osoba wskazana przez Wójta,

 

5.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8 :

1)  Nieznaj Joanna zam. Sobianowice

2)  Krzysiak Zbigniew zam. Świdnik Duży Pierwszy 

3)  Szymczyk Magdalena zam. Długie

4)  Olszewska Iwona zam. Turka ul. Jaśminowa 

5)  Łysakowski Artur zam. Turka ul. Bukowa

6)  Mrozik Jadwiga zam. Jakubowice Murowane 

7)  Tymińska Patrycja zam. Łuszczów Pierwszy 

8)  Tkaczyk Anna- osoba wskazana przez Wójta,

 

6.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Rudniku 27:

1)  Kowalczyk Dorota zam. Turka

2)  Gułaś Tadeusz zam. Turka 

3)  Skiba Andrzej zam. Długie

4)  Łucka Piotr zam. Turka ul. Konwaliowa 

5)  Zając Jarosław zam. Rudnik

6)  Kuczmaszewski Wojciech zam. Kolonia Pliszczyn

7)  Grzegorczyk Agnieszka zam. Łuszczów Pierwszy 

8)  Łachowska Wioletta - osoba wskazana przez Wójta,

 

7.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w Turce  294:

1)  Kowal Justyna zam. Sobianowice

2)  Kulik Marta zam. Świdnik Duży Pierwszy 

3)  Florek Edyta zam. Wólka

4)  Zubiak Beata zam. Turka  

5)  Motyka Iga zam. Turka

6)  Mrozik Marcin zam. Jakubowice Murowane 

7)  Szczerbic Joanna zam. Łuszczów Pierwszy 

8)  Tkaczyk Jędrzej zam. Turka ul. Topolowa 

9)  Eliza Iwanejko- osoba wskazana przez Wójta,

 

8.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  z siedzibą w Bystrzycy 93:

1)  Kowalczyk Lidia zam. Sobianowice

2)  Szulborska Monika zam. Turka ul Akacjowa

3)  Janiszewska Dominika zam. Jakubowice Murowane

4)  Bara Marcin zam. Turka

5)  Hofa Konrad zam. Turka ul. Konwaliowa 

6)  Paprocki Bartłomiej zam. Turka ul. Konwaliowa

7)  Bielak Beata zam. Łuszczów Pierwszy

8)  Szczerbic Dorota  - osoba wskazana przez Wójta

 

9.  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 z siedzibą w Turka ul. Konwaliowa 3:

1)  Korsak Maria zam. Turka ul. Bukowa 

2)  Wawrzeńczyk Adrian zam. Świdnik Duży Pierwszy  

3)  Florek Martyna zam. Wólka

4)  Kozłowski Robert zam. Turka ul. Jaśminowa 

5)  Martyna Tomasz zam. Turka ul. Akacjowa

6)  Skiba Magdalena zam. Biskupie-Kolonia

7)  Oleszko Agata zam. Łuszczów Drugi

8) Tkaczyk-Mańko Weronika zam. Turka ul. Topolowa 

9)  Podniesińska Małgorzata - osoba wskazana przez Wójta,

 

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

 

Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Wólka i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Wójt Gminy Wólka
mgr Edwin Gortat
 
 
Załączniki:
 
Powrót