Tutaj jesteś Aktualności Wybory Parlamentarne 2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z...

Wybory Parlamentarne 2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 24 września 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 24 września 2015 r.

24.09.2015
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy   (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

 

 

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 , Nr 5  i Nr 9 posiada lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

- Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze  wyznaczone  zostały dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania         w jego imieniu.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a zgłasza się w terminie do 10 października 2015r.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Wólka, pokój nr 11  pod nr telefonów: (81) 746-48-44 wew. 30.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

                                    Wójt Gminy 
            mgr Edwin Gortat
 
 
Załączniki: 
 
Powrót