Tutaj jesteś Aktualności Wybory do Sejmu i Senatu INFORMACJA Komisarza Wyborczego w...

Wybory do Sejmu i Senatu

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 16 września 2019 r.

16.09.2019
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Wólka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie I informuje, co następuje:
§ 1
 
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka do niżej wymienionych komisji wyborczych:
  • Nr 2, w liczbie 1,
  • Nr 4, w liczbie 1,
  • Nr 9, w liczbie 4.
 
§ 2
 
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka.
 
§ 3
 
W dniu 18.09.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:
  • Nr 3
  • Nr 6
  • Nr 8.
 
§ 4
 
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
KomisarzWyborczy
w Lublinie I
 
Marcin Piotr Chałupka
 
Powrót