Tutaj jesteś Aktualności Wybory do Sejmu i Senatu Informacja Komisarza Wyborczego w...

Wybory do Sejmu i Senatu

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I  z dnia 30 sierpnia  2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 30 sierpnia 2019 r.

06.09.2019
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Lublinie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i go Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

Szkoła Podstawowa, Łuszczów Drugi 102, 20-258 Lublin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Łysaków, Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn

Szkoła Podstawowa, Kolonia Pliszczyn 100, 20-258 Lublin

3

Sobianowice

Szkoła Podstawowa, Sobianowice 32, 20-258 Lublin

4

Biskupie-Kolonia, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Mały, Kolonia Świdnik Mały, Świdnik Duży Drugi

Szkoła Podstawowa, Świdnik Mały 39, 20-258 Lublin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Wólka, Jakubowice Murowane, Długie, Świdniczek

Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Rudnik

Budynek po Szkole Podstawowej, Rudnik 27, 20-258 Lublin

7

Turka

Szkoła Podstawowa, Turka 294, 20-258 Lublin

8

Bystrzyca

Remiza Strażnica OSP, Bystrzyca 93, 20-258 Lublin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Turka os. Borek

Gminna Biblioteka Publiczna-Filia Turka, Turka ul. Konwaliowa 3,

20-258 Lublin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Wólka najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019r.od godz. 7:00 do godz. 21:00

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie I
/-/Marcin Piotr Chałupka

 

Powrót