Szlak Jana III Sobieskiego

„Szlak Jana III Sobieskiego” oto co osiągnęliśmy dotychczas…

„Szlak Jana III Sobieskiego” oto co osiągnęliśmy dotychczas…

15.12.2015
Program „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” realizowany jest od lipca 2012 r. Dzięki istniejącemu systemowi dotacyjnemu, nowe firmy, istniejący przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie jednej z Gmin Partnerskich projektu, tj. Mełgiew, Piaski, Wólka, Gorzków, Spiczyn, Rybczewice, mają szansę realizować projekty z zakresu tworzenia oferty turystycznej i usług około turystycznych. Odbyły się dotychczas cztery nabory wniosków dotacyjnych i jeden nabór uzupełniający. Dzięki uzyskanym dotacjom zostało podpisanych 50 umów na realizację projektów na łączną wartość udzielonego dofinansowania 4 909 961,73 zł.
Powrót