Tutaj jesteś Aktualności Szlak Jana III Sobieskiego Relacja ze spotkania szkoleniowo –...

Szlak Jana III Sobieskiego

Relacja ze spotkania szkoleniowo – informacyjnego z zakresu wypełniania dokumentów konkursowych

Relacja ze spotkania szkoleniowo – informacyjnego z zakresu wypełniania dokumentów konkursowych

26.08.2015
W dniu 19 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Mełgiew odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne organizowane przez Zespół Szkoleniowo – Doradczy oraz Operatora Dotacji 
z zakresu wypełniania dokumentacji konkursowej do IV naboru wniosków o dotacje 
w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”.
W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wszyscy zainteresowani założeniem własnej działalności w ramach w/w wsparcia.
 
Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków o dotacje trwa do dnia
4 września 2015 roku do godz. 15.00
 
Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście
lub wysyłać listem poleconym albo pocztą kurierską (decyduje data wpływu do Operatora Dotacji) na adres: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 206 ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew.
 
Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkania, zapraszając Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach.
 
Powrót