Tutaj jesteś Aktualności Szlak Jana III Sobieskiego „Marka lokalna szansą rozwoju...

Szlak Jana III Sobieskiego

„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

11.07.2012
Gmina Wólka przystąpiła do realizacji projekt pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”. Projekt jest realizowany w partnerstwie 6 gmin ( Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Spiczyn, Wólka i Gorzków).

Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i potencjały, tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. Szacowany całkowity koszt Projektu to 5 731 058 CHF (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem franków szwajcarskich). Projekt będzie realizowany do dnia 30 września 2014 roku.

O wsparcie finansowe będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, chcące założyć działalność gospodarczą, istniejące podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z terenu 6 gmin Partnerstwa. Warunkiem niezbędnym jest dostosowanie produktów i usług do koncepcji Szlaku Jana III Sobieskiego.


Ważne strony:

 


Powrót