Tutaj jesteś Aktualności Szlak Jana III Sobieskiego Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako...

Szlak Jana III Sobieskiego

Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy

30.11.2010
Tłem projektu jest postępujący proces wykluczania z głównego nurtu życia społecznego mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy, dokonywany przez inne regiony naszych krajów. Wyżej wymieniony projekt to sposób na nawiązanie współpracy między naszymi przygranicznymi regionami w oparciu o niepowtarzalną koncepcję – utworzenie transgranicznego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Jana III Sobieskiego.

 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism


„Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”.

„The Sobieski Heritage Trail as a chance for cross - border cooperation between Eastern Poland and Western Ukraine”.

Celem programu jest stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wsparcie mechanizmów rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne potencjały  i zasoby. Zakresem przedsięwzięcia objęte są gminy:

 •  Rybczewice-lider projektu,
 •  Mełgiew,
 •  Piaski,
 •  Spiczyn,
 •  Wólka,

leżące na terenie powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego i świdnickiego w województwie lubelskim. Stanowiące spójny terytorialnie, lecz zarazem wykraczający poza administracyjne granice powiatów, obszar w zakresie:

 •  tematycznym – poprzez koncentrowanie działań wokół inicjatywy „Szlak Jana III Sobieskiego”
 •  historycznym – spuścizna kulturowa po działalności rodu Sobieskich
 •  środowiskowym – niski poziom zanieczyszczenia środowiska
 •  rolniczym – małe, tradycyjne gospodarstwa, sadownictwo, zielarstwo
 •  społecznym
 •  ekonomicznym itd.

Ponadto Partnerami projektu są:

 •  Ekologiczny Klub UNESCO
 •  Lubelskie Stowarzyszenie Kultury – Pro Kultura
 •  Centrum Informacji Turystycznej w Żółkwi
 •  Towarzystwo Lwa ze Lwowa

 

W ramach realizowanego projektu powstanie pierwsza w Polsce gra komputerowa poświęcona królowi Janowi III Sobieskiemu. Miejsce akcji gry zostanie osadzone w południowo - wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie w drugiej połowie XVII wieku oraz w miejscowościach leżących na terenach 5 gmin biorących udział w projekcie. Gra graficzna MMORPG, dostępna w Internecie pełnić będzie funkcję promującą Szlak Sobieskiego, region i markę, jak również zapewni wciągającą zabawę i rozrywkę. Pierwsza prezentacja gry nastąpi na konferencji poświęconej projektowi we wrześniu 2010 roku.

Na stronie www.rybczewice.pl/szlaksobieskiego dostępne są wszystkie informacje dotyczące realizowanego projektu, można również obejrzeć spot reklamowy „Szlak Sobieskiego – Odkryj Tajemnicę”.

Powrót