Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

12.12.2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zawiadamiam, że na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) godz. 16.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w spawie:
  1. utworzenia Spółki,
  2. realizacji przez Gminę Wólka programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,
  3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wólka w roku szkolnym 2019/2020,
  4.  wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wólka zaliczanych
  5. do sektora finansów publicznych,
  6. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 r.
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Zamknięcie obrad.
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Wspólne posiedzenie Komisji: Rewizyjnej, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Budżetowej, Samorządu i Oświaty, Skarg, wniosków i petycji - na dzień 17.12.2019 r. na godz. 8.30.
 
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót