Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

13.09.2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ) zawiadamiam, że na dzień 20 września 2019 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w spawie:
    1. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 r.
    2. wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zamknięcie obrad.


Ustalam posiedzenia Komisji;

  1. Komisja Budżetowa na dzień 19.06.2019 r. na godz. 14.30.


Informacja:

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. 

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [187.77 KB]

Powrót