Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy

14.08.2019
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 23 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 16.05.2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 06.06.2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 r.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 28.06.2019 r.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 8. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 9. Stanowisko Rady Gminy w sprawie zamiaru przystąpienia do utworzenia Spółki Komunalnej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 rok,
  2. wieloletniej prognozy finansowej,
  3. uchwalenia Statutu Sołectwa, (dotyczy wszystkich statutów sołectw gminy Wólka),
  4. uchwalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Osiedle Borek,
  5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wólka,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  7. wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2019”.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 22.08.2019 r. na godz. 8.00
Komisja Budżetowa na dzień 22.08.2019 r. na godz. 9.00
Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 22.08.2019 r. na godz.10.00
Komisja Rewizyjna na dzień 22.08.2019 r. na godz.11.00
Komisja Skarg Wniosków i Petycji na dzień 22.08.2019 r. na godz.12.00
 
 
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót