Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

31.05.2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U z 2019 r. poz.506 ) zawiadamiam, że na dzień 6 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w spawie:
  1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wólka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
  2. ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka. od dnia 1 września 2019 roku,
  3. utworzenia publicznego Samorządowego Przedszkola „Tygrysek” w Łuszczowie,
  4. utworzenia publicznego Samorządowego Przedszkola „Stokrotka” w Sobianowicach,
  5. utworzenia publicznego Samorządowego Przedszkola „Pliszka” w Pliszczynie,
  6. utworzenia publicznego Samorządowego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Świdniku Małym,
  7. utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Łuszczowie z siedzibą w Łuszczowie Drugim, Łuszczów Drugi 102,
  8. utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pliszczynie z siedzibą
   w Kolonii Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn 100,
  9. utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobianowicach z siedzibą w Sobianowicach, Sobianowice 32 a,
  10. utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Świdniku Małym z siedzibą w Świdniku Małym, Świdnik Mały 39,
  11. utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Turce z siedzibą w Turce, Turka 294,
  12. udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Wojciechów,
  13. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 r.
  14. wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Zamknięcie obrad.
 
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 4.06.2019 r. na godz. 13.00,
 2. Komisja Budżetowa na dzień 4.06.2019 r. na godz. 14.00.
 
Informacja:
 
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót