Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

04.03.2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zawiadamiam, że na dzień 6 marca 2019 r. (środa) godz. 16.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Wólka,
    2. zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Osiedle Borek.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Informacja:
 
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
Powrót