Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o zwołaniu...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wólka

25.02.2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz.994) zawiadamiam, że na dzień 27 lutego 2019 r. (środa) godz. 16.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
  • Otwarcie posiedzenia.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w spawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 r.
  • Wystąpienie przedstawiciela Fundacji DKMS.
  • Zamknięcie obrad.
 
 
Informacja:
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót