Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o zwołaniu...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wólka

29.01.2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz.994) zawiadamiam, że na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) godz. 17.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:  

                                                                              Jakubowice Murowane, dnia  29 stycznia 2019 r.

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wręczenie przez Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze na radnego.
  4. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach do Rady Gminy,
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Edyta Dobek

 

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Powrót