Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy

20.12.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycie nieruchomości w drodze przetargu,
  3. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wólka
 6. Przyjęcie planu budżetu na 2019 r.
  1. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wólka na 2019 rok,
  2. przedstawienie uchwały w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Wólka
   na 2019 rok,
  3. opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat projektu budżetu na 2019 rok,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019rok,
  6. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  7. opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat wieloletniej prognozy finansowej,
  8. dyskusja,
  9. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 19.12.2018 r. godz. 8.30
 2. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 19.12.2018 r. godz. 8.30
 3. Komisja Rewizyjna 19.12.2018 r. godz. 8.30
 4. Komisja Skarg, wniosków i petycji 19.12.2018 r. godz. 8.30
 5. Komisja Budżetowa na dzień 19.12.2018 r. godz. 10.30

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

 

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [335.65 KB]

Powrót