Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy

03.12.2018
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że na dzień, 13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 22 listopada 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2018 r.
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 7. Informacja Wójta o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka,
  2. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka,
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
           Edyta Dobek

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 11.12.2018  godz. 8.00
 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 11.12.2018 r. godz. 8.30

 

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy)

 

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [268.43 KB]

Powrót