Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o zwołaniu...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wólka

28.11.2018
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994) zawiadamiam, że na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka.
Z proponowanym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w spawie:
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2019,
  • wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Wólka,
   określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
 4. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Edyta Dobek

 
Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Komisja Budżetowa na dzień 28.11.2018 r.  godz. 8.30
 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  28.11.2018 r. godz. 9.30

 
Informacja:
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót