Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy

19.11.2018
Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 9 listopada 2018 r. art.167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018, poz. 754, z późn. zm.) oraz art.20 ust.2 i art. 29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz.994, z późn. zm.) - zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się I sesja Rady Gminy Wólka.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej .
 5. Ślubowanie Wójta Gminy.
 6. Wybór przewodniczącego Rady
  • zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego,
  • powołanie komisji skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • ogłoszenie wyników głosowania,
  • podjęcie uchwały  w sprawie wyboru  przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  • zgłaszanie kandydatów,
  • powołanie komisji skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • ogłoszenie wyników głosowania,
  • podjęcie uchwały w sprawie j wyboru  wiceprzewodniczącego Rady
 8. Zamknięcie obrad.

 

Zawiadomienie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [250.61 KB]

 

 

Powrót