Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy

03.10.2018
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień, 12 października 2018 r. (piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 3 sierpnia 2018 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za pierwsze półrocze 2018 roku
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 9. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2018 rok.
 10. wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Sprawozdania z prac komisji za 2018 r. oraz z działalności stałych komisji Rady Gminy w kadencji 2014-2018. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wólka w 2018 r. oraz podsumowanie działalności Rady Gminy w kadencji 2014-2018
 14. Wystąpienie Wójta.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rewizyjna 11.10.2018 r. 8.30
 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 10.2018 r. godz.9.00
 3. Komisja Budżetowa na dzień 11.10.2018 r. 9.30
 4. Komisja Samorządu i Oświaty 11.10.2018 r. 10.15

 

 

Informacja:
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [311.10 KB]

 

Powrót