Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy

01.08.2018
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień, 3 sierpnia 2018 r. (piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 czerwca 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2018 .r
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
  2. przejęcia przez Gminę Wólka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice w miejscowościach Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi na terenie Gminy Wólka.
  3. przejęcia przez Gminę Wólka zadania zarządzanie publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn –Sobianowice na odcinku
   od km 4+695 do km 4+875 w miejscowości Pliszczyn na terenie Gminy Wólka.
  4. wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2018”
  5. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2018 rok.
  6. wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 • Komisja Budżetowa na dzień 2.08.2018 r. godz. 8.30
 • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 2.0.2018 r. godz. 9.00

 

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego
od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [302.82 KB]

Powrót